کوردین گفت: در حالی که هیچ کشوری در جهان برای بحران کرونا آمادگی نداشت، روسیه به خوبی در مقابل این چالش ایستادگی کرد. او گفت: با اینکه اقتصاد روسیه تحت‌تاثیر عواقب پاندمی کرونا ۴ تا ۵ درصد آب خواهد رفت، اما این سقوط اقتصادی هنوز خیلی از آنچه قبلا پیش‌بینی شده بود بهتر است. کوردین ادامه داد: وضعیت اقتصادی کنونی قطعا از آنچه در آغاز پاندمی پیش‌بینی شده بود بهتر است و نسبت به سقوط ۸ درصدی اقتصاد این کشور در بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ عملکردی مناسب‌تر محسوب می‌شود. با این حال او تاکید کرد که در مقایسه با بحران سال ۲۰۰۸ تعداد شرکت‌های بیشتری مجبور شدند فعالیت‌های خود را تعطیل کنند و حالا برای سرپا ماندن نیازمند کمک‌های مالی از سوی دولت هستند. همچنین در صورت بروز موج دوم شیوع کرونا به کمک‌های بیشتری نیاز خواهیم داشت.